Het ANO, Avans AcademieNetwerk Onderzoek in Onderwijs, organiseert twee keer per jaar een oogstbijeenkomst waar de leden van het netwerk hun onderzoeksbevindingen met collega`s delen. Op 9 oktober 2019 is de volgende oogstbijeenkomst in den Bosch, van 14 uur tot 16u30. De onderwerpen die aan bod komen zijn 1) feedback geven op onderzoek als onderdeel van de afstudeerbegeleiding, en 2) een curriculum dat de kritische en onderzoekende houding van studenten bevordert. Heb je interesse om deel te nemen aan deze oogstbijeenkomst, dan kan je je opgeven bij Denise van Iersel (dm.vaniersel1@avans.nl).

Het ANO begon in 2014 als een groep docenten die elk voor de eigen academie de eerste onderzoeksbeleidsnotitie had te componeren en via ANO ideeën en suggesties vanuit andere academies opdeed. Ondertussen is het ANO ontwikkeld tot een groep die in werkgroepverband kennis delen, elkaar inspireren en samen onderzoek doen naar het verbindingsvraagstuk onderzoek en onderwijs. De leden zijn docenten, in principe één uit elke academie van hogeschool Avans, die in hun academie een opdracht hebben met betrekking tot onderzoek en onderwijs. Dit bijvoorbeeld vanuit hun rol in de onderwijscommissie, of als associate lector, afstudeercoördinator, docent-onderzoeker.

Tijdens het schooljaar 2018-2019 is onderzoek gedaan naar onder andere feedback geven als onderdeel van afstudeerbegeleiding, ontwikkelen van een onderzoeksleerlijn in het curriculum met specifieke aandacht voor de onderzoekende en kritische houding, onderzoek in relatie tot het beroep, …. De focus van ANO voor volgend schooljaar bespreken we met alle leden tijdens de eerste meeting in september. Het zou me niet verbazen als ambitie 20-25 en de vertaling ervan naar de respectievelijke academies een belangrijk aandachtspunt gaat worden.

Sinds enkele jaren wordt er ook gestreefd om het geleerde om te zetten naar een didactisch ‘product’ . Het onderzoekskwadrant bijvoorbeeld en de daarbijhorende publicatie en de workshop zijn op die manier in eerste instantie bedacht door enkele leden uit het ANO. Het toewerken naar een concreet product blijkt de efficiëntie en effectiviteit van het leren te stimuleren.

De leerproducten worden ook breder gedeeld via zogeheten ‘oogstbijeenkomsten’ waarvoor de ANO-leden telkens een paar collega’s uit de eigen academie uitnodigen.
Twee jaar terug hebben we ook workshops gegeven op de onderwijsdag, waardoor meer docenten werden bereikt en wat geleid heeft tot vruchtbare disseminatie en dialoog.

Inhoudelijk wordt ANO gefaciliteerd door mezelf vanuit mijn rol als senior beleidsadviseur Onderzoek in Onderwijs binnen het Leer- en Innovatiecentrum. Vanuit de groep managers van expertisecentra vervulde tot voor kort Ine van Zon, manager expertisecentrum veiligheid de rol van procesbegeleider, en vanaf dit schooljaar Peter Hollants, manager expertisecentrum ETI.