Onderzoek in Onderwijs

In deze blog deel ik graag kennis en inzichten over allerlei aspecten die direct of indirect een relatie hebben met het complexe vraagstuk van de verwevenheid van onderzoek met het onderwijs in het hbo. Ik hoop hiermee een bijdrage te leveren aan de dialoog over en de ontwikkeling van onderzoek in onderwijs.

Missie

Inspireren, creeren en delen: dat is waar ik goed ik ben en waar ik blij van word.

Inspireren van en door anderen

Ik laat me graag inspireren door andere denkers wat betreft de verwevenheid onderzoek en onderwijs. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld door regelmatig tijdschriften en boeken te lezen, of events bij te wonen zoals conferenties of studiedagen. Daarbij beperk ik me niet tot onderzoek en onderwijs. Ook andere domeinen en disciplines kunnen mij erg inspireren, zoals veranderkunde of ontwikkelvraagstukken. Oorspronkelijk ben ik opgeleid tot bioloog, en nog steeds vind ik in de biologie en ecologie vele bruikbare inzichten en metaforen die mij inspireren

Ik inspireer ook graag anderen. Daarvan is deze blog een voorbeeld. Ik vertaal graag de bestaande kennis naar bruikbare inzichten en toepassingen met betrekking tot de verbinding onderzoek en onderwijs in het hbo.

Creeren van nieuwe kennis en inzichten

Toen ik biologie ging studeren, wilde ik dit omdat onderzoek doen mij fascineerde. Het is in mijn herinnering het eerste beroep dat ik voor ogen had, toen ik een jaar of 14 was.  Wat me bijzonder aantrekt in onderzoek is de proceskant ervan, de methodologie. Ik vind het boeiend om me te verdiepen in wat kennis is en hoe dit op een kwalitatief en betrouwbare manier te ontwikkelen

Als bioloog ben ik geschoold in de positieve wetenschap, en de empirisch-analytische onderzoeksbenadering. Kennis wordt daarbij gepercipieerd als iets dat je kan vinden, weliswaar soms na lang zoeken. Toen ik ging promoveren in wetenschapscommunicatie, heb ik ontdekt dat er onderzoekers zijn die kennis definieren als een sociaal construct. Kennis onstaat daarbij in interactie. Het vraagt “180graden draaien in denken“ heeft mijn promotor Cees Van Woerkum mij regelmatig voorgehouden dat eerste jaar van mijn promotie. Gelukkig is het me gelukt om ook dit paradigma eigen te maken. En ik ontdekte ook dat een ander paradigma samenhangt met een andere benadering van onderzoek doen, met andere spelregels en kwaliteitscriteria. Mijn PhD onderzoek is te duiden als interpretatief of betekenisgevende onderzoek. Na mijn promotie ben ik gaan werken aan de TUDelft. Ik heb daar onder andere onderzoeksmethodologie gegeven in de master science communication and education. Ik dacht na een tijdje dat ik nu wel veel (alles) wist over het proces van onderzoek doen.

Na vijf jaar universitair docent, koos ik ervoor om te gaan werken bij een hogeschool. Mijn eerste jaren heb ik gewerkt als hogeschooldocent onderzoek bij een ontwerpopleiding. In het begin begreep ik er niets van. Alle boeken over onderzoek die ik had bestudeerd , hebben mij niet kunnen voorbereiden op deze confrontatie met ontwerpers en kunstenaars. De bril die ik tot dan toe op had over onderzoek, daarmee kon ik niet zien! Ik heb mijn perspectief op onderzoek dus weer moeten verbreden. Ik ontdekte dat er naast mensen die kennis zien als vindbaar of als sociaal construct, er ook mensen zijn die kennis zien als uitvindbaar. En opnieuw heb ik moeten vaststellen dat dit gepaard gaat met een andere benadering van onderzoek. Zij doen aan ontwerponderzoek wat geen liniair proces is maar kortcyclisch en iteratief.

Vervolgens heb ik gewerkt als adviseur onderzoek in een expertisecentrum, en momenteel als onderzoeker en senior beleidsadviseur onderzoek in onderwijs. Opnieuw heb ik mijn blik op onderzoek kunnen (moeten) verruimen. Doordat ik  met alle academies en opleidingen in de hogeschool in contact kwam, heb ik nog een vierde paradigma ontdekt. Er zijn mensen die kennis zien als veranderlijk. En daarbij hoort weer een andere onderzoeksbenadering, met andere spelregels. Deze keer heb ik me moeten bijscholen en verdiepen in actie onderzoek.

Naast die diversiteit aan onderzoeksbenaderingen, ben ik nog iets gaan inzien. Onderzoek aan een hogeschool dient een ander doel dan aan een universiteit. Onderzoek staat daardoor altijd in relatie met het beroep of de beroepspraktijk. En dit is nu mijn passie geworden om te zoeken naar die identiteit en eigenheid van onderzoek in het hbo.

Delen en kennis activeren

Mijn loopbaan kenmerkt zich door kennis delen en activeren. Ik heb tientallen jaren gewerkt als leerkracht, lesgever en universitair docent. Ik ben ook een tijdje redacteur en hoofdredacteur geweest van een populair-wetenschappelijk tijdschrift. En op de universiteit Antwerpen hield ik me bezig met wetenschapscommunicatie. Ik heb er twee grote programma opgezet met subsidies van de Vlaamse Overheid. WeCom 1 focuste zich op trainingen voor wetenschappers in communicatie, en WeCom 2 op een lerend netwerk voor wetenschapsvoorlichters aan universiteiten en hogescholen in Vlaanderen. En mijn PhD onderzoek focuste zich op de communicatie van wetenschappers met de samenleving.

Opnieuw heb ik nu een functie waarbij het delen en activeren van kennis erg belangrijk is. Als beleidsadviseur en onderzoeker hoort het expliciteren en stapelen van kennis tot mijn dagelijkse bezigheden. Een onderzoeksactiviteit is in mijn perspectief ook pas echt onderzoek als anderen kunnen bouwen op de kennis. Daarvoor moet dus die kennis vindbaar en toegankelijk zijn. Bloggen als onderzoeker zie ik dan ook als een essentieel onderdeel van mijn werkzaamheden. En het is bovendien ook erg leuk om te doen.

%d bloggers liken dit: