Onderzoek in Onderwijs

In deze blog deel ik graag kennis en inzichten over allerlei aspecten die direct of indirect een relatie hebben met het complexe vraagstuk van de verwevenheid van onderzoek met het onderwijs in het hbo. Ik hoop hiermee een bijdrage te leveren aan de dialoog over en de ontwikkeling van onderzoek in onderwijs.

Interne publicaties

Hier vind je mijn publicaties en onderzoeksrapporten, voor intern gebruik en gericht op collega`s binnen Avans.

Passend onderzoek in het hbo. Diversiteit aan onderzoeksbenaderingen. Van der Auweraert, A. & Hommersom, S. (2018)

De kern van de publicatie focust op het Kwadrantenmodel. Dit is een dialooginstrument dat de diversiteit aan onderzoeksbenaderingen inzichtelijk maakt en er taal aan geeft. Daarbij is het ook een handig instrument om samen te reflecteren op de rol van onderzoek in onderwijs. Het model is al op verschillende plaatsen in Avans Hogeschool met enthousiasme ontvangen. Officiele launch interne publicatie.

 

Verkennend onderzoek naar het fenomeen onderzoek bij de opleidingen in het sociale domein. Van der Auweraert, A. (4 februari 2019)

Gebaseerd op verkennende interviews bij sleutelfiguren onderzoek bij PABO, ASH, ASH, ABV, en juridisch hogeschool is de conclusie van het verkennend onderzoek dat de huidige visie en didactische aanpak van opleidingen in het sociale domein met betrekking tot het fenomeen onderzoek niet altijd passend is voor de ontwikkeling van studenten tot beroepsbekwame professionals. Vaak ontbreekt de informatie hoe het anders en effectiever kan en deze kennis is momenteel onvoldoende aanwezig in bestaande onderzoekshandboeken. Er is eveneens behoefte aan professionalisering van docenten in de diversiteit aan onderzoeksbenaderingen en passend bij het beroepshandelen.

Op verzoek zend ik je het volledige onderzoeksrapport.

%d bloggers liken dit: