Onderzoek in Onderwijs

In deze blog deel ik graag kennis en inzichten over allerlei aspecten die direct of indirect een relatie hebben met het complexe vraagstuk van de verwevenheid van onderzoek met het onderwijs in het hbo. Ik hoop hiermee een bijdrage te leveren aan de dialoog over en de ontwikkeling van onderzoek in onderwijs.

Blogs

Dit deel van de website bevat een lijst met hyperlinks naar de diverse blogteksten op de home pagina. Het zijn“puzzelstukjes“ van het grote complexe vraagstuk naar de integratie en verwevenheid van onderzoek in onderwijs (hbo).

Blog Evidence-based handelen? Valkuilen en mythen.

Blog Social labs: hybride leeromgevingen voor grensoverschrijdend samenwerken tussen onderwijs en beroepspraktijk

Blog De verbreding van professionele ontwikkeling naar schoolverbetering.

Blog Meer waarde met hbo. Doorwerking praktijkgericht onderzoek van het hoger beroepsonderwijs. Rapport Vereniging Hogescholen, 2018.

Blog Avontuurlijk onderzoeken?

Blog Wij experimenteren met actieonderzoek…

Blog Effectieve professionalisering door actief en onderzoekend te leren

Blog Kwadrantenmodel onderzoek

Blog In zachtere disciplines is meer aandacht voor creativiteit en leerprocessen van studenten

Blog Output van professioneel handelen

Blog Actiewerkwoorden in praktijkgericht onderzoek

Blog Soorten kennis waarop professionals hun handelen baseren

Blog Onderzoekende professionaliteit: een verkenning

Blog Officiele uitrijking interne publicatie Passend Onderzoek in het HBO

Blog Hoe onderzoekend ben jij als docent?

Blog Feedback en dialoog functie van onderzoek

Blog Nieuw boek: Actieonderzoek. Principes voor zorg en welzijn

Blog Kijken door de ogen van een bioloog naar de docentprofessionalisering onderzoek

Blog Relatie onderzoek en kritisch denken

 

 

%d bloggers liken dit: